شاید خیلی از شماها در هنگام انجام بازی آنلاین یا کاار های روزمره با اینترنت اسم پینگ را شنیده باشید

اما پینگ چیست

پینگ یک دستوری برای اندازه گیری اتصال دستگاه در شبکه است که معمولا هر چه اندازه ی آن کمتر باشد سرعت مطلوب تری در پی خواهد داشت

برای مثال در بازی آنلاین هر چه اتصال شما به سرور بازی که با دستور پینگ انجام میشود سریع تر باشد بازی بدون لگ و روان تری انجام خواهید داد و بیشتر از آن لذت خواهید برد و همچنین اگر پینگ شما مطلوب باشد صفحه های وب های مختصل سریع تر بارگزاری خواهند شد

اما پینگ را چگونه اندازه گیری میکنند؟


دانلود / ادامه مطلب